اختتامیه هفتمین جشنواره شعر غزل کوهبنان

به گزارش کوهبنان امید ، این مراسم با حضور فرماندار ،معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندهان نظامی

بیشتر

مشاهیر کوهبنان /بر هان الدین کوهبنانی

برهان الدین کوهبنانی در کتب تاریخی کرمان از جمله تاریخ سلاجقه از بر هان الدین که کنیه او ابو نصر

بیشتر