سرهنگ زاهدی فرمانده سپاه کوهبنان -رزمایش محمد رسول الله ۲ در کوهبنان برگزار می شود

بسیجیان و انقلابیون شهرستان کوهبنان در قالب یک گردان بیت المقدس رزمایش محمدرسول الله ۲ را در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ را

بیشتر