سلفی دیپلماتیک با حاج قاسم سلیمانی+عکس

عکس سلفی صادق خرازی یکی از دیپلمات های سابق کشورمان با حاج قاسم سلیمانی را ملاحظه کنید. منبع:باشگاه خبر نگاران

بیشتر