بازدید گردشگران از سینما موزه فسیل کوهبنان تنها سینما موزه در کشور

به گزارش کوهبنان امید ، مهدی احمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار  این پایگاه خبری اظهار ‌داشت: کوهبنان بام فرهنگی

بیشتر