بهره‌برداری از چندین پروژه عمرانی، بهداشتی و معدنی در کوهبنان

چندین پروژه عمرانی،بهداشتی ،رفاهی و معدنی در کوهبنان به بهره برداری رسید.

بیشتر