فعالیت سینمای شهر کوهبنان پس از بیست سال

به گزارش کوهبنان امید ، رحیم سیف الدینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهبنان در گفتگو با خبرنگار این

بیشتر