معرفی چند اثردیگر تاریخی و جاذبه گردشگری کوهبنان

برج ها و قلعه ها تعداد زیادی برج و قلعه در کوهبنان و روستاهای اطراف آن وجود داشته، برج ها

بیشتر

کوهبنان شهر گنبدهای فیروزه‌ای دیار کریمان

کوهبنان به عنوان یک شهر اسلامی و مذهبی با سابقه کهن و درخشان نمادهای اسلامی را به خوبی در خود

بیشتر