اقدام ارزشمند دکتر زاهدی و حضور در معدن ذغالسنگ همکار کوهبنان+تصاویر

به گزارش کوهبنان امید :حضور دکتر زاهدی، نماینده کرمان در بین کارگران معدن کوهبنان کرمان را در تصاویر زیر مشاهده کنید .

بیشتر