برگزاری همایش عفاف و حجاب در امامزاده بی بی عصمت کوهبنان

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهبنان از برگزاری همایش بزرگ عفاف و حجاب ویژه بانوان در حرم امامزاده

بیشتر