فرماندار کوهبنان خبر داد -امهال سه ساله وامهای کشاورزی در کوهبنان

فرماندار کوهبنان گفت : با مصوبه دولت تسهیلات بانکی دریافتی کشاورزان خسارت‌ دیده از حوادث غیرمترقبه در سال زراعی ۱۳۹۷‏-۱۳۹۶

بیشتر