بی پولی بر سر زلزله زده ها آوار شد/ توقف ساخت و ساز در کوهبنان

کوهبنان امید ،زمین لرزه نچندان قوی که شب چله سال گذشته شمالی ترین شهر کرمان را لرزاند، شب یلدای کوهبنانی

بیشتر