طی مراسمی
مدرسه ۱۲ کلاسه شادروان دکتر محسن بهدشتی شهر کوهبنان افتتاح شد
با حضور جمعی از مسئولین کشوری ، استانی ، شهرستان کوهبنان و خانواده مرحوم بهدشتی مدرسه ۱۲ کلاسه شادروان دکتر محسن بهدشتی شهر کوهبنان افتتاح شد .
1578 328 364 222 1577 مدرسه ۱۲ کلاسه شادروان دکتر محسن بهدشتی شهر کوهبنان افتتاح شد
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵

پيشنهاد سردبير
تبليغات
تبلیغات کوهبنان امید تبلیغات کوهبنان امید تبلیغات کوهبنان امید تبلیغات کوهبنان امید تبلیغات کوهبنان امید تبلیغات کوهبنان امید
حوادث
مطبوعات کوهبنان
ورزشی
222 1577 %d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab برق، جان کارگر معدن هشونی کوهبنان را گرفتبر اثربرق گرفتگی ،یک معدنچی در معدن زغال سنگ هشونی طغرالجرد کوهبنان جانباخت.
%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa %d8%b2%d8%b1%d9%86%d8%af %d9%88 %da%a9%d9%88%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86 222 1577 نشریه برهان کوهبنان شماره ۲۰ سال سوم منتشر شدبیستمین شماره نشریه برهان منتشر شد
1170 328 222 1577 راه اندازی رسمی ورزش اسکیت  در  شهرستان کوهبنانبرگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره تابستانه با ورزش ،طرح اوقات فراغت وراه اندازی رسمی ورزش اسکیت شهرستان کوهبنان